M.G.MAKSIMALIETIS - Addiction & habit treatment - 100% effectiveness
                                                     
LT
Psichoterapeutas M.G.Maksimalietis
koduoja nuo alkoholio, nikotino, ludomanijos ir kitų priklausomybių UK, IRL, LV ir LT.
RU
Психотерапевт 
M.G.Maksimalietis кодирует
от алкогольной и никотиновой
зависимости в UK, IRL, LV и LT. 
 EN
Psychotherapist
M.G.Maksimalietis encoding subliminal mind from alcohol and nicotine addiction in UK, IRL,  LV and LT.
      


                    Totali Blaivybė ar Totali Kontrolė.
Tai knyga, kuri žudo silpnybę svaigintis

 Turite šeimoje žmogų, kuris kamuojasi pats ir kamuoja kitus su savo žalingomis priklausomybėmis? Niekaip napavyksta įkalbėti žengti žingsnio totalios blaivybės link? Pasiūlykite paskaityti šią knygą. Ją perskaitę žmonės daugiau nebegali ramiai svaigintis ir jei nepavyksta sustoti patiems, tai apsisprendžia ieškotis pagalbos. 

                                                    Įsigyti


 LT

Depresija, nerimas, pasyvumas, energijos trūkumas, abejingumas, nepasitikėjimas savimi yra dažniausia alkoholio, nikotino arba kitų narkotinių medžiagų vartojimo pasekmė. 

Jei pajutai, jog gyvenimas pasidarė nemielas, jei matai, kad viskas slysta
 iš rankų ir jei jauti, jog visose tavo problemose kaltas alkoholis ar kiti narkotikai.
 Neignoruok..! Aš žinau, kaip viską galima pakeisti...
 Skambink aukščiau nurodytais telefono numeriais ir
 Psichoterapeuto M.G.Maksimaliečio pagalba susigrąžinsi savo
 "gyvenimo spalvas".

Gyvenimo problemos Maksimalistui - ne bėdos, tiesiog tobulėjimo procesas...
M.G.MAKSIMALIETIS 
 
 

RU
 
Если почюствовал что жизнь стала неприятной, если видеш что все
стало ускользать из твоих рук, и если заметил что во всех твоих
проблемах стал виноват алкоголь...
 не игнорируй..! Я знаю, как все можна изменить...
Звони выше обявленнами телефоннами номерами и с помощью
професонального психотерапевта  M.G.Maksimalietis ты вернеш свои
"краски жизни"...

Жизненные проблемы - не беды, это процесс самосовершенствования...
M.G.MAKSIMALIETIS

 
 
 
EN
 
If you start getting feelings, like your live is becoming unattractive for you,
 if you see that everything is turning away from you,
 and you understand that in all your problems alcohol is the causer...
Then Do Not Ignor..!
Call on the telepfone numbers above and profesional psychotherapist from East
Europe M.G.Maksimalietis will help you to return your "live colors" back to you.

The problems aren‘t the troubles in your life, it’s just the process
of perfection.                                                                              
                                                                                          M.G.MAKSIMALIETISwebsite hit counter